دوره ها

جهت رفاه حال کاربران گرامی و همچنین برطرف نمودن تمامی نیازهای کاربران آکادمی تخصصی زبان پویا قصد دارد دوره های آموزشی ذیل را به کاربران خود ارائه دهد.

توجه داشته باشید که این دوره ها به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار میشود.

دوره های مکالمه (speaking)

1- دوره مکامه سطح مبتدی (12 جلسه)

2- دوره مکامه سطح مقدماتی (12 جلسه)

3- دوره مکامه سطح بالاتر از مقدماتی (12 جلسه)

4- دوره مکامه سطح متوسطه (12 جلسه)

5- دوره مکامه سطح بالاتر از متوسطه (12 جلسه)

6- دوره مکامه سطح پیشرفته (12 جلسه)

7- دوره کامل مکالمه (72 جلسه)

دوره های نوشتار (writing)

8- دوره نوشتار سطح مبتدی (8 جلسه)

9- دوره نوشتار سطح مقدماتی (8 جلسه)

10- دوره نوشتار سطح بالاتر از مقدماتی (8 جلسه)

11- دوره نوشتار سطح متوسطه (8 جلسه)

12- دوره نوشتار سطح بالاتر از متوسطه (8 جلسه)

13- دوره نوشتار سطح پیشرفته (8 جلسه)

14- دوره کامل نوشتار (48 جلسه)

دوره های شنیدار (listening)

15- دوره شنیدار سطح مبتدی (12 جلسه)

16- دوره شنیدار سطح مقدماتی (12 جلسه)

17- دوره شنیدار سطح بالاتر از مقدماتی (12 جلسه)

18- دوره شنیدار سطح متوسطه (12 جلسه)

19- دوره شنیدار سطح بالاتر از متوسطه (12 جلسه)

20- دوره شنیدار سطح پیشرفته (12 جلسه)

21- دوره کامل شنیدار (72 جلسه)

دوره های خواندن (reading)

22- دوره خواندن سطح مبتدی (12 جلسه)

23- دوره خواندن سطح مقدماتی (12 جلسه)

24- دوره خواندن سطح بالاتر از مقدماتی (12 جلسه)

25- دوره خواندن سطح متوسطه (12 جلسه)

26- دوره خواندن سطح بالاتر از متوسطه (12 جلسه)

27- دوره خواندن سطح پیشرفته (12 جلسه)

28- دوره کامل خواندن (72 جلسه)

دوره های دستور زبان (grammar)

29- دوره دستور زبان سطح مبتدی (8 جلسه)

30- دوره دستور زبان سطح مقدماتی (12 جلسه)

31- دوره دستور زبان سطح بالاتر از مقدماتی (12 جلسه)

32- دوره دستور زبان سطح متوسطه (16 جلسه)

33- دوره دستور زبان سطح بالاتر از متوسطه (12 جلسه)

34- دوره دستور زبان سطح پیشرفته (12 جلسه)

35- دوره کامل دستور زبان (72 جلسه)

دوره های لغت و جمله سازی (vocabulary)

36- دوره لغت و جمله سازی سطح مبتدی (16 جلسه)

37- دوره لغت و جمله سازی سطح مقدماتی (12 جلسه)

38- دوره لغت و جمله سازی سطح بالاتر از مقدماتی (12 جلسه)

39- دوره لغت و جمله سازی سطح متوسطه (12 جلسه)

40- دوره لغت و جمله سازی سطح بالاتر از متوسطه (12 جلسه)

41- دوره لغت و جمله سازی سطح پیشرفته (16 جلسه)

42- دوره کامل لغت و جمله سازی (80 جلسه)

دوره های جامع و کاربردی (general)

43- دوره جامع و کاربردی سطح مقدماتی (24 جلسه)

44- دوره جامع و کاربردی سطح متوسطه (24 جلسه)

45- دوره جامع و کاربردی سطح پیشرفته (24 جلسه)

46- دوره کامل جامع و کاربردی (72 جلسه)

دوره های آیلتس (IELTS)

47- دوره آیلتس سطح مقدماتی (48 جلسه) نمره 1 تا 5

48- دوره آیلتس سطح متوسطه (40 جلسه) نمره 5 تا 7

49- دوره آیلتس سطح پیشرفته (40 جلسه) نمره 7 تا 9

50- دوره کامل آیلتس (128 جلسه) نمره 6.5 تا 9

دوره های تربیت مدرس (TTC)

51- دوره تربیت مدرس سطح مقدماتی (24 جلسه)

52- دوره تربیت مدرس سطح متوسطه (24 جلسه)

53- دوره تربیت مدرس سطح پیشرفته (24 جلسه)

54- دوره کامل تربیت مدرس (72 جلسه)

دوره های مترجمی (translation)

55- دوره مترجمی سطح مقدماتی (24 جلسه)

56- دوره مترجمی سطح متوسطه (24 جلسه)

57- دوره مترجمی سطح پیشرفته (24 جلسه)

58- دوره کامل مترجمی (72 جلسه)

دوره های زبان تخصصی رشته های دانشگاهی (translation)

59- دوره زبان تخصصی رشته های دانشگاهی سطح مقدماتی (12 جلسه)

60- دوره زبان تخصصی رشته های دانشگاهی سطح متوسطه (12 جلسه)

61- دوره زبان تخصصی رشته های دانشگاهی سطح پیشرفته (16 جلسه)

62- دوره کامل زبان تخصصی رشته های دانشگاهی (40 جلسه)

دوره های مدارک زبان دانشگاه کمبریج انگلستان

دوره های مدارک زبان دانشگاه کمبریج انگلستان سطح مقدماتی مختص افراد زیر دوازده سال (YLE)

دوره های مدارک زبان دانشگاه کمبریج انگلستان سطح مقدماتی (KET)

دوره های مدارک زبان دانشگاه کمبریج انگلستان سطح بالاتر از مقدماتی (PET)

دوره های مدارک زبان دانشگاه کمبریج انگلستان سطح متوسطه (FCE)

دوره های مدارک زبان دانشگاه کمبریج انگلستان سطح پیشرفته (CAE)

دوره های مدارک زبان دانشگاه کمبریج انگلستان سطح حرفه ای (CPE)