تعرفه ها

تعرفه خدمات آکادمی تخصصی زبان پویا به شرح زیر میباشد

تعرفه رفع اشکال رایگان میباشد.

مشاوره های کوتاه رایگان میباشد در صورت نیاز به مشاوره تکمیلی هر یک ساعت و نیم مبلغ 50 هزار تومان

هزینه کلاس های مجازی از طریق اسکایپ هر یک ساعت و نیم مبلغ 50 هزار تومان

...