ثبت سفارش برای ترجمه

تمامی سفارش ها با دو فرمت word , pdf تحویل داده میشود.

هر صفحه استاندارد شامل 250 کلمه میباشد.

سطح A : مناسب برای چاب در مجلات و روزنامه های بین المللی ، بازخوای و ویرایش ، سطح حرفه ای

سطح B : مناسب برای پروژه های دانشجویی و پایان نامه ها ، بازخوانی و ویرایش ، سطح خوب

سطح C :  مناسب برای امور روزمره و معمولی 

در سفارش های فوری زمان نصف و هزینه 35% افزایش میابد.

 

 

جدول زمانبندی تحویل سفارشها به شرح زیر میباشد.

 

 

زمان تحویل   تعداد صفحات
2 روز 1 تا 10 
5 روز 10 تا 20
9روز 20تا30
14روز 30تا50
21 روز 50تا100
28 روز 100تا200
40 روز 200تا300
60 روز 300تا500
60 تا 90 روز 500به بالا

 

 

 

  میانگین تعرفه ترجمه زبان انگلیسی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
11000 15000 20000 انگلیسی به فارسی
19000 26000 31000 فارسی به انگلیسی